lockedsignssearchsharecheck-symboldownload-buttonerrornext-arrow timemail smartphoneright-arrowleft-arrownext-arrow

Hemförsäkring

Det är viktigt att du som hyresgäst tecknar egen hemförsäkring, då Skärgårdsstiftelsen ej står för kostnader för inventarier och inredning som ägs av hyresgästen.

Ansvars- och rättsskydd

Kom ihåg att hemförsäkringen inte bara skyddar din egendom vid skada. Du har normalt genom hemförsäkringen även ett ansvars- och rättsskydd i det fall du själv råkar orsaka en skada på stiftelsens egendom (t.ex genom brand).

Stiftelsen ansvarar för att byggnaden är försäkrad för brand, vatten, stormskada och i vissa fall insekts- och skadedjursangrepp.

Vårt försäkringsbolag är Dina Försäkringar, och vår självrisk är 2 basbelopp.

Uthyrningspolicy

Skärgårdsstiftelsens policy för uthyrning av fritidshus och permanentboende.

Uthyrningspolicy

Övriga frågor

Om du söker svar på frågor som inte besvaras på webbplatsen är du välkommen att kontakta stiftelsens kansli.