Besöksgård

På Västergården på Hjälmö har det skapats en besöksgård med utställning och en natur- och kulturstig. Gården visar det småskaliga skärgårdsjordbrukets betydelse för kulturlandskapet och den biologiska mångfalden.

Västergården

Familjen Schierman arrenderar Västergården av Skärgårdsstiftelsen. Förutom att driva ett småskaligt ekologiskt jordbruk jobbar de även som naturvårdare och är utbildade skärgårdsguider.

På gården finns kor av rasen fjällnära, 50 tackor av rasen gotlandsfår, några höns samt hundar och katter.

Gårdsbutik

Gårdsbutiken har lördagsöppet maj – september. Här kan du köpa olika produkter från gården som till exempel fårskinn, men också konsthantverk från lokala konstnärer.

Under maj-september kan du alla dagar i veckan ”självhandla” saker som glass och ägg och betala i burken.

Utställning

På logen finns en permanent utställning som berättar om jordbrukets och gårdens historia och hur böndernas jobb varierar med årstiderna. Utställningen är uppbyggd med hjälp av lokala konstnärer och konsthantverkare, här finns tavlor och modeller som skildrar årstidernas växlingar på ett litet skärgårdsjordbruk under 1930-talet. Längs med tidsaxeln kan du läsa om jordbruket på Hjälmö genom århundradena.

Natur- och kulturstig

Drömmarnas stig guidar dig genom jord- och skogsbruklandskapet. Här finns spännande inslag för både stora och små. Stigen är 1,2 km lång men det går att vika av längs med vägen och ta sig tillbaka till gården.

I anslutning till stigen finns ”barnens skog och lekhäng” med kojor, balansbana, lekäng med fotbollsmål mm.

Guidade turer

Boka in en guidad tur på Besöksgård Hjälmö. Turen startar redan vid ångbåtsbryggan och efter 1,5 km är du framme på Västergården. Du får lära dig om jordbruket på ön genom århundradena och verksamheten idag. Se utställningen inne på logen, gå en promenad längs stigen, inta din matsäck och handla i gårdsbutiken.

CBM

I samband med  att projektet ”Besöksgård” byggdes upp så gjordes även en biologisk kulturarvsinventering av Centrum för biologisk mångfald (CBM). Det är b la detta som har legat till grund för utställningen och natur- och kulturstigen. Intervjuer av äldre Hjälmöbor, efterforskning i gårdsarkiv från 1750-talet, foton från ö-bor mm har även detta varit grundstenarna i utställningen och stigen. Det är Lill Schierman, naturvårdare, i samarbete med Anna Dahlström och Tommy Lennartsson från CBM som producerat texterna på stig och utställning.