Eldning

I de flesta av våra naturreservat råder totalt eldningsförbud året om. Men du får använda egen grill, om inte fara för brand föreligger.

Anlagda eldstäder får ej användas under eldningsförbud

Anlagda och anvisade eldstäder får användas bara om det INTE råder eldningsförbud i kommunen. Under torrperioder vår- och sommartid kan man utgå från att eldningsförbud är utfärdat. Anlagda och anvisade eldstäder finns i följande naturreservat: Utö, Gålö, Ålö, Rånö, Nåttarö, Björnö, Finnhamn, Lidö, Rögrund och Grinda.

Anlagda och anvisade eldstäder i naturreservaten finns på Utö, Gålö, Ålö, Rånö, Nåttarö, Björnö, Finnhamn, Lidö, Rögrund och Grinda.

Obs! Förbjudet att slänga engångsgrillar i soporna

Många gånger är det svårt att se om grillkolen har slocknat helt i engångsgrillen. Därför är det absolut förbjudet att lägga engångsgrillar i soporna. Ett antal av stiftelsens skärgårdsmajor har brunnit ner på grund av glödande engångsgrillar. Vid många skärgårdsmajor finns därför särskilda runda plåtkärl märkta med ”För engångsgrillar” där dessa ska läggas.