Utbildningsplats Björnö

Inom gångavstånd kan du jämföra livet i en sötvattensjö mot Östersjön. Vilka bor under ytan, är det någon skillnad mellan livet i hav och sjö?

Här kan du också ta del av Doris historia från hennes uppväxt i Ramsviken, när vintrarna var så kalla att kläderna som hängde på tork inomhus frös till is och kunde stå av sig själv i rummet. Lyssna på Doris historia i LaGuide som sitter på framsidan av huset.

Utbildningsmaterial för skolor
Skärgårdsstiftelsen vill att barn och unga ska få upptäcka, uppleva och ta del av den unika skärgården och förstå att det är något som tillhör alla och som vi alla måste bry oss om.

Utbildningsplatsen består av en naturstig med olika aktiviteter. Besök skärgården för en dag med eleverna och arbeta sedan vidare med upplevelser, upptäckter och insikter på skolan efter besöket.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial och lärarhandledning

Bilaga 1 Min dag på Björnö
Bilaga 2 Doris berättelse
Bilaga 3 Undersök Ramsviksträsk och Östersjön (portokol)
Bilaga 4 Faktablad Björnö
Bilaga 5 Faktablad om Östersjön och blåstången
Bilaga 6 Allemansrätten och naturreservat
Bilaga 7 Lek och använd dina sinnen
Bilaga 8 Östersjöns beskyddare – skriv ner dina upptäckter
Bilaga 9 Arbeta vidare i skolan
Bilaga 10 Kopplingar till kursplaner för grundskolan
Bilaga 11 Kopplingar till kursplaner för särskolan