Gåva

Stöd oss i vårt arbete med miljö- och naturvård och kulturbyggnadsvård.

Skärgårdsstiftelsen ser till att jordbrukslandskapet hålls öppet, sköter skog och mark, bevakar djurskyddsområden, vårdar våra kulturhistoriska byggnader, sköter renhållning och skärgårdsmajor på 190 ställen, ser till att det finns service vid naturhamnar, och mycket, mycket mer. Det är också vår uppgift att ge alla människor möjlighet att ta del av detta unika landskaps rika utbud av rekreation och naturupplevelser.

Med ditt bidrag hjälper du oss att bevara och utveckla vår fantastiska skärgård!

Miljö- och naturvård
För att behålla och skydda vår fantastiska natur och skärgårdsmiljö krävs stora resurser.

Kulturbyggnadsvård
För att bevara och utveckla våra cirka 1000 hus behöver vi din hjälp. Det är många unika kulturskatter som behöver räddas!

Pris: kr
Gåvan användas till
Ange dina uppgifter
Nyheter och vänerbjudanden
Betalningsmetod