Byggnadsarv

Skärgårdsstiftelsens byggnader består av allt ifrån byggnadsminnesförklarade 1700-tals hus till fyrar,
värdshus och vandrarhem.

Byggnaderna representerar tre sekler, 1700-, 1800- och 1900-tal och utgör en väsentlig del av kulturlandskapet och vårt kulturarv. Byggnadsvården har därför vid sidan om landskapsvården kommit att bli en av stiftelsens huvuduppgifter.