Gålö Havsbad

Restaurang Gålö Havsbad är inhyst i en byggnad typisk för Gålö. Flera av gårdarna på Gålö består av en unik kombination av boningshus och djurstall, där ladugårdsdelen av byggnaden har ett stensatt väggparti medan resten av byggnaden har träfasad. Detta byggnadssätt tillkom i slutet av 1800-talet. Gården vid avfarten till Morarna och gården Fröberg är andra exempel på hus i samma byggnadsstil.