Grönskärs fyr

Den 26 meter höga fyren har kallats Östersjöns Drottning på grund av sin skönhet. Fyren uppfördes 1770 av granit och sandsten efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz. 1961 släcktes fyren då ökade farter på sjön krävde en fyr i annat läge. Det blev kasunfyren Revengegrundet som fick ta över. I mitten av 90-talet genomgick fyren en renovering och kunde åter tändas hösten 2000 och då med grönt sken runt om.