Lidö Säteri

Den nuvarande herrgårdsliknande byggnaden uppfördes 1769 av Mattias Holmers, född på Simesgården på Arholma. Han gick tidigt till sjöss och kom så småningom att skapa sig en förmögenhet som kapten på en ostindiefarare. Säteriet byggdes på grunden av ett stenhus, raserat av ryssarna 1719, och som haft andra vittberesta ägare som ”Resare-Bengt” Oxtenstierna och Otto Wilhelm Königsmark, general över Venedigs trupper vid belägringen av Aten 1687. Säteriet tjänstgör idag som krog och pensionat och är öppet för besökare.