Örskärs fyr

Under långa tider hade ett sjömärke markerat inloppet till Öregrundsgrepen och inomskärsfarleden mot Stockholm. 1738 ersatte man en träbåk med det ståtliga fyrtornet, ritat av slottsarkitekten Carl Hårleman. Fyren har ett mycket högt arkitekturhistoriskt värde. De tidigare fyrvaktarbostäderna rymmer nu ett vandrarhem. Stiftelsen äger inte Örskärs fyr men ansvarar för fyrplatsen och visningarna av fyren.