Svenska Högarnas fyr

Det var Gustav von Heidenstam, far till författaren Verner von Heidenstam som konstruerade den 18 meter höga fyren som uppfördes 1874. Fyren skänktes 1993 av Sjöfartsverket till nybildade Edward Sjöbloms stiftelse, där Skärgårdsstiftelsen är en av stiftarna. Fyrplatsen är bemannad året runt och fyren är öppen för besök, men egen båt och bra väder krävs för ett besök.