Västergården

Västergården är en av stiftelsens 16 skärgårdsjordbruk. Här, liksom på Lådna strax intill har det bedrivits jord- och skogsbruk under flera hundra år. Det nedlagda jordbruket på Hjälmö kunde återupptas och verksamheten vid den nedläggningshotade Oppgården på Lådna kunde tryggas i och med att Skärgårdsstiftelsens förvärv av mark på öarna. Gårdarna arrenderas nu av lantbrukare som tidigare varit verksamma på dessa öar.