Avfallshantering

Skärgårdsstiftelsen arbetar aktivt för en renare miljö i vår skärgård.

Källsortering

I anslutning till bostäderna finns i de flesta fall sopställ för hushållssopor. För att nedbringa mängden hushållssopor och därmed minska transporter m.m. i skärgården är det väsentligt att varje hyresgäst källsorterar sitt avfall så mycket som möjligt. Avfall från källsortering lämnas i kommunernas Återvinningsstationer eller Miljöstationer. Här lämnas även grovsopor och Miljöfarligt avfall.

Grovsopor

Inom vissa områden samlar kommunens entreprenör upp grovsopor och miljöfarligt avfall genom t.ex en särskild sopfärja. Tidtabell för denna anslås i förväg vid ångbåtsbryggor och sopstationer i området.

Sophämtning bekostas av hyresgästen.