Husdjur

Att ha husdjur i Skärgårdsstiftelsens bostäder är tillåtet. Det kan dock vara viktigt att komma ihåg att alla människor i omgivningen kanske inte är djurälskare, vilket måste accepteras.

Grundregler

Några grundregler som ska tillämpas oavsett vilket husdjur man har är att:

  • Husdjuren får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.
  • Plocka upp husdjurens avföring i sandlådor och på stigar och vägar.
  • Se till att husdjuren inte besvärar allergiker i området.
  • Hundar ska alltid vara kopplade inom naturreservaten, dvs i praktiken på all Skärgårdsstiftelsens mark. Kopplingstvånget gäller året runt.

Undantag utgörs för hundar inom inhägnad tomt, för jordbruksarrendators vallhundar i arbete eller övning samt för jaktarrendators hundar i arbete eller övning. Undantag gäller också för ledarhundar och motsvarande.