Hyresinbetalningar

Hyran betalas månadsvis och i förskott, dvs du betalar innan varje månadsskifte för kommande månad.Från stiftelsens kansli utsänds inbetalningsavier för tre månader i taget.

Hyresförhandlingar

Hyrorna i såväl fritids- som åretruntbostäder omförhandlas årligen. Från den 1 april utgår normalt den nya hyran för året. Åretruntbostädernas hyror omförhandlas med Hyresgästföreningen, och fritidsbostädernas hyror med lokal hyresgästförening på Utö (Utö Gruvområdes förening). Resultatet vid förhandlingarna med den senare parten gäller som like för alla stiftelsens fritidsbostäder.