Nycklar

Hyresgästen disponerar normalt samtliga nycklar som finns till bostaden. Om hyresgästen så önskar kan tillsynsmannen för området inneha en nyckelomgång.

Återlämning

Vid slutlig avflyttning från bostaden ska samtliga nycklar, även sådana som hyresgästen själv låtit tillverka, lämnas till stiftelsens kansli eller till tillsynsman. Minsta antal nycklar är det antal som fanns på inflyttningsdagen.