Varför finns stiftelsen?

Skärgårdsstiftelsen vill att alla
ska trivas i Stockholms skärgård.
Stiftelsen hjälper turistnäringen genom
att hyra ut byggnader. Där kan sedan
företag bedriva sin verksamhet.

Stiftelsen arbetar med att göra
skärgården tillgänglig för alla.
Det finns handikappanpassade
toaletter och stigar som passar
för rullstol och barnvagn.

Alla våra områden är så kallade
naturreservat. De finns till för att
bevara den vackra naturen och
alla djur som finns i skärgården.