Havstulpanvarningar

Inga observationer av havstulpan har rapporterats under 2016.


Havstulpanprojektet har cirka 140 observatörer mellan Umeå och Limhamn. När vi har fått in ett antal rapporter om påväxt inom ett län går vi ut med en havstulpanvarning. Enstaka observationer av ett fåtal havstulpaner räcker inte för att vi ska gå ut med varningen men vi informerar ändå om dessa observationer här på hemsidan.

Det förekommer alltid skillnader i samma län eller område, både när det gäller tidpunkten för fastsättning och mängden havstulpaner. Därför rekommenderar vi båtägare att själva hålla koll på sin båtbotten. Har du möjlighet att känna med handen om det finns påväxt så är det den säkraste metoden att avgöra när havstulpanerna satt sig fast i just ditt område. Det finns flera organismer som växer på båtbottnar men havstulpanerna är de enda som känns som vassa och spetsiga knottror.

Eftersom även annan påväxt påverkar båtens framfart i vattnet så rekommenderar vi båtägare, fr.a. motorbåtsägare, att rengöra sin båt mer än en gång per säsong. Detta för att undvika ökade utsläpp av miljöfarliga ämnen från den ökade bränsleförbränning som sker vid påväxt på båtbotten.

Syftet med varningen

Havstulpaner är vackra och fascinerande kräftdjur. Men båtägaren vill inte ha dem på skrovet eftersom de skapar friktion mot vattnet, vilket resulterar i förhöjd bränsleförbrukning. Båtbottenfärger är ett effektivt skydd mot havstulpaner men utgör en stor risk för havsmiljön.

Genom Skärgårdsstiftelsens havstulpanprojekt kan båtägare få reda på när havstulpanerna sätter sig fast i Östersjön. Syftet är att öka medvetenheten hos allmänheten och få fler att använda alternativa metoder för att hålla båtbotten ren och på så vis minska användningen av giftiga båtbottenfärger.

Havstulpanprojektet har sedan starten 2001 undersökt och informerat om när havstulpanerna sätter sig fast på båtbottnar i Östersjön. Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän och frivilliga observerar tidpunkten för havstulpanernas settling genom att hänga ut settlingsplattor (plastplattor i A5-format). Runt 140 settlingsplattor hänger ute från Umeå till Limhamn.

Projektet är helt finansierat med medel från Havs- och vattenmyndigheten.