Arrendera och hyra

Skärgårdsstiftelsen är en stor mark och vattenägare i Stockholms skärgård. Mestadels ute på öarna men även på fastlandet.

Vandrarhem, krogar, permanentbostäder och sommarhus hyrs ut men även betesmark, jaktmark och fiskevatten. Olika typer av avtal ger olika förutsättningar, syftet är att enligt stadgarna bevara och utveckla våra områden. Vi vill på alla sätt vi kan ge allmänheten möjlighet att nyttja och njuta av skärgården.

Lediga arrenden och hyresobjekt

Sidoarrende på Riddersholm
Skärgårdsstiftelsen söker en ny jordbruksarrendator för ett sidoarrende på Riddersholm längst ut på Rådmansö. Området är sedan 1998 avsatt som naturreservat. Reservatet som ägs och förvaltas av Skärgårdsstiftelsen besöks under hela året av ett stort antal besökare.
Prospekt
Karta