Stipendiater 2016

Ulrika Sparre

Ulrika Sparre är utbildad vid Konstskolan Idun Lovén, Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och Konstfack i Stockholm. Hon arbetar med en rad olika uttryck, både klassiska som skulptur och fotografi men också mer modernare uttrycksformer som rök, ljud och parafraser på reklamskyltar.

Juryns motivering:

”2016 års Axel Sjöberg-stipendium tilldelas Ulrika Sparre. Med sin nyfikenhet och sitt mångsidiga konstnärskap har hon utforskat allt från den svenska stenen till individens förhållande till kollektivet. Hon undersöker det djupt mänskliga och hennes konst reflekterar över jaget, människan och politiken. Hon ger sig rakt in i kärnan av de olika ageranden och beteendemönster som tillsammans utgör våra liv. Det är med glädje vi vill ge henne möjligheten att tillbringa en sommar på Långviksskär, och därmed inspireras av Stockholms skärgård.”

Martin och Frida Tebus

Martin Karlsson Tebus och Frida Tebus är båda utbildade på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. De arbetar inom en rad konstformer – allt från måleri och skulptur till fotografi och installationer.

Juryns motivering:

”2016 års Axel Sjöberg-stipendium tilldelas Martin Karlsson Tebus och Frida Tebus. Detta konstnärspar bygger broar mellan olika discipliner och har på ett nyskapande sätt – både tillsammans och var och en för sig – utforskat människans relation till naturen och till det gudomliga, samt kopplingarna mellan historia och nutid. Många av deras verk har naturen som tema eller klangbotten och det är med glädje vi vill ge dem möjligheten att utforska det yttersta havsbandet.”