Edward Sjöbloms stiftelse

Svenska Högarnas fyr från 1847 är den enda Heidenstamfyren som fortfarande är tänd och i bruk. Den är ett, i dubbel bemärkelse, lysande exempel på den Heidenstamska ingenjörskonsten och en viktig del av det maritima kulturarvet.

Ändå hotades fyren av rivning i början av 90-talet. Att det inte blev så kan vi tacka Edward Sjöbloms stiftelse för. Stiftelsen bildades för att bevara fyren och tack vare en opinionsstorm med bland annat 20 000 insamlade namnpåskrifter beslutade regeringen att lämna över fyren till fyrstiftelsen. Sedan dess äger och förvaltas Svenska Högarnas fyr av Edward Sjöbloms stiftelse.

Men vem var Edward Sjöblom? Jo, han var en skärkarl, mästerlots och skärgårdslegend som efter en gedigen karriär som sjöman och mästerlots blev skärgårdens främste förkämpe som gjorde mycket för att utveckla och bevara skärgården.

Styrelsen

Stiftelsen är en egen juridisk person har ingen huvudman.
Stiftelsens angelägenheter handhavs av styrelsen som består av:
Anders Lindström, ordförande
Bertil Arvidsson, ledamot
Bo Malmsten, ledamot
Karolina Matts, ledamot
Anna Waxin, sekreterare
Kerstin Löwenberg, kassaförvaltare
Ulf Schloss, suppleant
Lennart Andersson, suppleant

Revisorer

Bengt Fromell och Klas Alm, Mazars Set