Filmer om stiftelsen

Skärgårdsstiftelsens verksamhet innefattar ett stort område både geografiskt och arbetsmässigt. Här kan du se filmer om några av stiftelsens medarbetare och entreprenörer.

 

Skärgårdsstiftelsens tillsynsman Gunnar Hjertstrand i projekt Levande skärgårdsnatur

Projekt Levande skärgårdsnatur finns till för att skydda och bevara skärgårdens växt- och djurliv. Det sker genom kontinuerlig inventering av utvalda djur och växter, ett arbete som pågått sedan 70-talet. Då förändringar upptäcks är man snabbt framme med insatser för att försöka åtgärda problem och störningar. Involverade i arbetet är Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän och naturvårdare samt forskare vid en rad olika institutioner som också bearbetar resultaten av fältarbetet.

 

Skärgårdsstiftelsens entreprenörer Hugo Olofsson och Olle Tejle på Lidö

Skärgårdsstiftelsens entreprenörer Hugo Olofsson och Olle Tejle har sedan år 2011 drivit besöksverksamhet på Lidö, som är en av stiftelsens större destinationer i Stockholms skärgård. Verksamheten består av allt från värdshus och gästhamn till hotell och vandrarhem.

 

Skärgårdsstiftelsens tillsynsman Per Mattsson på Örskär

Per Mattsson är tillsynsman på Örskär som är stiftelsens nordligaste område och ligger i Östhammars kommun. Ön är som naturreservat mest känd för sin fyrplats och erbjuder ett varierande skärgårdslandskap med kala klippor mot horisonten i norr och en lummig mellanskärgård i söder. Här berättar Per om sitt arbete och om det område han verkar i.

 

Skärgårdsstiftelsens entreprenörer David Mattsson och Malin Jönsson på Fejan

Skärgårdsstiftelsens entreprenörer David Mattsson och Malin Jönsson har sedan år 2008 drivit besöksverksamheten på Fejan. Verksamheten består av allt från Skärgårdskrog, konferenser och vandrarhem med mera.

 

Skärgårdsstiftelsens tillsynsman Mikael Odenstig på Häringe-Hammersta

Mikael Odenstig är tillsynsman på halvöarna Häringe och Hammersta norr om Nynäshamn i Stockholms södra skärgård. Naturreservatet Häringe-Hammersta är naturälskarnas och framförallt vandrarnas områden. Vackert jordbrukslandskap och skärgårdsnatur i harmonisk blandning. I Häringe finns det ett flertal anlagda vandringsleder medan Hammersta lämpar sig mer för fritt strövande.

 

Skärgårdsstiftelsens entreprenör Maria Jonasson på Gålö

Skärgårdsstiftelsens entreprenörer Maria Jonasson och Johan Blomquist har sedan år 2006 drivit besöksverksamheten på Gålö, som är stiftelsens största destination i Stockholms skärgård. Verksamheten består av allt från Gålö Havsbad, restaurang, stugby och camping med mera.

 

Skärgårdsstiftelsens tillsynsman Anders Aronsson på Björnö

Anders Aronsson är tillsynsman på Björnö som ligger utanför Ingarö i Stockholms mellanskärgård. Till Björnö tar man sig enkelt med bil. Här finns fina badklippor, en trevlig sandstrand och mellan maj och september även en snorkelled för synskadade. I skogen påväg ner mot badet finns en spännande Mullestig. Om somrarna är det full aktivitet på området med olika typer av lägerverksamhet.

 

Skärgårdsstiftelsens entreprenör Stefan Guldstrand på Utö

Skärgårdsstiftelsens entreprenörer Stefan Guldstrand och Anders Malm har sedan år 1997 drivit besöksverksamhet på Utö, som är en av stiftelsens största destinationer i Stockholms skärgård. Verksamheten består av allt från Utö Värdshus och gästhamn till hotell och vandrarhem.

 

Skärgårdsstiftelsens tillsynsman Kalle Sundberg i Möjareservatet

Kalle Sundberg är en av tillsynsmännen i Möjareservatet som ligger öster om Möja i Stockholms mellanskärgård. Reservatet som bjuder på sparsam bebyggelse, kanaler, vikar och sund är båtfolkets paradis tack vare flera skyddade naturhamnar. Här berättar han om sitt arbete och om det område han verkar i, alldeles vid gränsen mot ytterskärgården.

 

Skärgårdsstiftelsens entreprenörer Jonas Backlund och Robin Eriksson på Gällnö

Skärgårdsstiftelsens entreprenörer Jonas Backlund och Robin Eriksson har sedan år 2010 drivit handelsbod, café, bar och vandrarhem på Gällnö i Stockholms mellanskärgård.

 

Skärgårdsstiftelsens naturvårdare Jonny Nord på Arholma

Jonny Nord är naturvårdare och jordbruksarrendator på Arholma och Idö som ligger i Stockholms norra skärgård. Arholma är en relativt stor ö med gott om strövstigar genom ett härligt kulturlandskap med välbevarade gårdar och hus. Här berättar Jonny om vardagen på Simesgården och sitt arbete i naturreservatet.

 

Skärgårdsstiftelsens entreprenör Michael Vinell på Finnhamn

Skärgårdsstiftelsens entreprenör Michael Vinell har sedan år 2013 drivit besöksverksamheten på Finnhamn, som är en av stiftelsens största destinationer i Stockholms skärgård. Verksamheten består av allt från skärgårdskrog och handelsbod till vandrarhem och kajakuthyrning.