Policys

Skärgårdsstiftelsen har utarbetat flera policys som ska agera som riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål med verksamheten.

Dessa är bland andra en miljöpolicy, en byggnadsvårdspolicy, en uthyrningspolicy samt en tillgänglighetspolicy som alla har blivit antagna av stiftelsens styrelse.

Till vänster i menyraden hittar du de aktuella policydokumenten.