Besöksgård Hjälmö

På Västergården på Hjälmö finns numera en utställning samt en natur- och kulturstig. Besöksgården visar det småskaliga skärgårdsjordbrukets betydelse för den biologiska mångfalden och kulturlandskapet.

Gården har varit i Skärgårdsstiftelsens ägo sedan 1967. Genom småskaligt jord- och skogsbruk förvaltas det kulturarv som skapats genom flera århundrandens jordbrukande. I gårdens gamla loge kan du lära dig mer om ön, gården och dess historia. ”Drömmarnas stig” slingrar sig förbi åkrar, hagmarker, längs vatten och genom skog. Utställningen och stigen berättar om hur markerna i området skötts tidigare och hur de sköts idag, med småskaliga metoder och betande djur.