Footprints of Defence in the Archipelago

Projektet ska skapa en militärhistorisk turistattraktion i Östersjöområdet bestående av Bomarsunds fästningsruiner på Åland, den befästa ön Örö och sjöslagsplatsen Korpoström i Finland samt Gålö sälstation i Sverige. Investeringar i infrastruktur och säkerhet, digitala informationslösningar och marknadsföring är några av projektets delar.

I början av 1940-talet, mitt under brinnande krig, byggdes en hemlig militär försöksverksamhet upp på Gålö under namn Operation Palmen. Här tränades sälar att upptäcka främmande u-båtar och torpeder. Det är denna spännande plats och intressanta historia som nu med hjälp av digitala lösningar ska göras tillgänglig för en bred allmänhet.