Green Islands (avslutat)

Skärgårdsstiftelsen var projektägare till EU-projektet Green Islands som bedrevt i Sverige, Finland och Estland och jobbade för att förbättra miljön i och kring Östersjön.

I skärgården finns ofta begränsade förutsättningar för avloppslösningar, sophantering, uppvärmning och vattentillgång. Projektet syftade till att inventera dessa och hitta förslag på miljövänligare lösningar. Information om kostnader och tekniska lösningar och hur man söker medel för dem togs fram.

Green Islands ville påminna om att det finns alternativa lösningar som förnyelsebara energikällor och öka intresset för ett kretsloppstänkande ute i skärgården.

Green Islands