Havstulpanprojektet

Havstulpaner är vackra och fascinerande kräftdjur. Men båtägare vill inte ha dem på skrovet eftersom de skapar friktion och orsakar ökad bränsleförbrukning.

Skärgårdsstiftelsens havstulpanprojekt kom till för att ge båtägare information om när havstulpanerna sätter sig fast i Östersjön. Syftet är att få fler att använda alternativa metoder för att hålla båtbotten ren och på så vis minska användningen av giftiga båtbottenfärger.

Skärgårdsstiftelsens fältpersonal och frivilliga observerar tidpunkten för havstulpanernas settling genom att hänga ut settlingsplattor (plastplattor i A5-format). Runt 140 settlingsplattor hänger ute från Umeå till Limhamn.
För att sprida information om när det är dags att tvätta botten tillha-ndahåller Skärgårdsstiftelsen en gratis sms-tjänst och genom Informationscentralen för Egentliga Östersjön kan man även få e-post när det är dags att rengöra båten. Projektet är helt finansierat med medel från Havs- och vattenmyndigheten.