Havstulpanprojektet

Havstulpaner är vackra och fascinerande kräftdjur. Men båtägaren vill inte ha dem på skrovet eftersom de skapar friktion mot vattnet, vilket resulterar i förhöjd bränsleförbrukning. Båtbottenfärger är ett effektivt skydd mot havstulpaner men utgör en stor risk för havsmiljön.

Genom Skärgårdsstiftelsens havstulpanprojekt kan båtägare få reda på när havstulpanerna sätter sig fast i Östersjön. Syftet är att öka medvetenheten hos allmänheten och få fler att använda alternativa metoder för att hålla båtbotten ren och på så vis minska användningen av giftiga båtbottenfärger.

Havstulpanprojektet har sedan starten 2001 undersökt och informerat om när havstulpanerna sätter sig fast på båtbottnar i Östersjön. Skärgårdsstiftelsens tillsynsmän och frivilliga observerar tidpunkten för havstulpanernas settling genom att hänga ut settlingsplattor (plastplattor i A5-format). Runt 140 settlingsplattor hänger ute från Umeå till Limhamn.

För att sprida information om när det är dags att tvätta båten tillhandahåller Skärgårdsstiftelsen en gratis sms-tjänst och genom Informationscentralen för Egentliga Östersjön kan man få e-post när det är dags att rengöra båten. Projektet är helt finansierat med medel från Havs- och vattenmyndigheten.

Efter december 2014 är båtmiljöappen avslutad. Du som fortsatt vill ta del av havstulpanvarningen kan anmäla dig på nytt. Anmäl dig genom att skicka ett sms till nr 71120 skriv havstulpan start i meddelanderutan.