Infrastruktur i skär.. (avslutat)

Skärgårdsstiftelsens projekt Infrastruktur i skärgården genomförde en lång rad åtgärder för att förbättra förutsättningarna för att ta emot ett ökande antal besökare.

Många av åtgärderna syftar till att minska övergödningen av Östersjön, men bryggor, vägar och elnät är andra viktiga åtgärder som förbättrar förutsättningarna för att ta emot ett ökande antal besökare.

Skärgårdsstiftelsen har fått stöd ur EG:s strukturfonder, Stockholms läns landstings skärgårdsanslag, Värmdö kommun och Länsstyrelsen i Stockholms län för att realisera dessa satsningar.

Karta

Bull-Augusts vandrarhem på Arholma

På Arholma är kulturbygden levande och en mycket intressant plats för den som är intresserad av Roslagens byggnadshistroria.

Bull-Augusts gård är ett exempel på en typisk Roslagsgård. Den långa uthuslängan har byggts om till vandrarhem. Många av åtgärderna inom projektet Infrastruktur i skärgården är rena miljöinsatser för att minska näringsläckaget till Östersjön. Så även på Arholma, där Bull-Augusts vandrarhem under hösten 2013 ska utrustas med en ny avloppsanläggning.

Nytt reningsverk på Fejan

Byggnaderna på Fejan är ursprungligen uppförda i slutet av 1800-talet som en karantänstation för att mota koleran. I dag rymmer byggnaderna ett vandrarhem och en skärgårdskrog.

Infrastrukturprojektet har möjliggjort en uppgradering och förbättring av avloppsreningsverket som renar avloppet från krogen och vandrarhemmet. Verkningsgraden har ökat radikalt och reningsverket är nu så effektivt att vi har fått öka antalet slamsugningar. Som en effekt av förbättringen har näringsutsläppen till Östersjön minskat kraftigt.

Lassedass på Finnhamn

Reservatet Finnhamn i mellersta skärgården är ett samlingsnamn för flera stora och små öar, bland annat huvudön Stora Jolpan, Idholmen, Kålgårdsön och Särsö. På öarna finns en krog, en butik, vandrarhem, stugby och tältplats samt ett jordbruk. Här finns också undersköna naturhamnar.

Under varma sommardagar är öarna mycket välbesökta och behovet av toaletter, fungerande avlopp och rent vatten är stort.

Skärgårdsstiftelsens tillsynsman på Finnhamn, Lasse Westling, har under flera år funderat på hur vi kan få mulltoaletterna att fungera bättre. Vätskan i komposten gör att förmultningsprocessen inte kommer igång. I ett samarbetsprojekt med EU-projektet Green Islands byggde infrastrukturprojektet två mulltoaletter med avledning av vätskan till en speciell behållare där vätskan avdunstar. Resultatet är mycket lovande efter två somrars användning. Med finansiering från Stockholms läns landstings miljöanslag har ytterligare tre Lassedass byggts för att testa lösningen i större skala.
Därutöver har toatömningsstationen i gästhamnen fått ökad kapacitet, inomgårdsnätet för el har bytts ut och grävts ner och under våren 2014 kommer vägarna på Stora Jolpan och Idholmen att förbättras.

Många åtgärder på Grinda

Grinda är ett av Skärgårdsstiftelsens mest välbesökta resmål på bara 1 ½ timmes båtresa från Stockholm. Här finns hotell, värdshus, vandrarhem, stugor och tältplats. Mitt på ön ligger öns jordbruk där man kan köpa ägg, lammkött och lammskinn.

Det stora antalet besökare på Grinda gör att behovet av rent vatten och möjligheter att rena avloppet är stort. Av naturliga skäl har därför flera av åtgärderna på Grinda varit inriktade på VA. Men även bryggor och vägar är aktuella inom projektet Infrastruktur i skärgården. Som en av de första åtgärderna byggdes en ny brygga vid södra Grinda vintern 2012, istället för den gamla som höll på att rasa ihop.

  • Uppgradering av reningsverket.
  • Ny avsaltningsanläggning till vandrarhemmet.
  • Nytt enskilt avlopp till Norra torpet.
  • Ny brygga vid södra Grinda.
  • Förbättring av sopbryggan i Källviken utförs våren 2014.
  • Förbättringar av vägarna på ön kommer att göras våren 2014.

Välbesökta Gålö

Gålö är en stor halvö söder om Stockholm. Med sina över en miljon besökare årligen är den Skärgårdsstiftelsens i särklass mest besökta område. Skärgårdens längsta sandstrand, fina badklippor, strövområden och bra fiske är några av Gålös lockelser.

Gålö havsbad är en anläggning med restaurang, stugor för uthyrning och en trestjärnig camping. Inom infrastrukturprojektet har vi här satsat på att förse anläggningen med kommunalt vatten, ett nytt avloppsledningsnät samt uppgraderat reningsverket. Samtliga åtgärder har gett entreprenören bättre möjligheter att bedriva en omfattande verksamhet med säker tillgång till rent vatten och omhändertagande av avloppet på ett bra sätt.
Vid Oxnöbadet, det så kallade barnbadet, har vi uppfört en ny tillgänglighetsanpassad mulltoa och runt om på Gålö har sex av stiftelsens uthyrningshus fått nya enskilda avlopp. Samtliga dessa åtgärder bidrar till att minska utsläppen av näringsämnen till Östersjön.

Gällnö – välbevarad skärgårdsmiljö

Gällnö är en typisk del av mellanskärgården med en genuin skärgårdsmiljö. Skärgårdsstiftelsen äger ett antal skiften på Gällnö med vandrarhem, stugby, affär och café.

På Gällnö har infrastrukturprojektet möjliggjort en ny avsaltningsanläggning till affären och caféet som ersättning för den tidigare brunnen där vattenkvaliteten inte alltid var den bästa. Dessutom har en ny avloppsanläggning installerats som kan ta hand om avloppet från caféet och affären samt den lilla servering som etablerats i bottenvåningen på affärshuset.
En ny brygga har byggts för tillsynsmannens båt som används vid tillsyn av naturreservatet på intilliggande öar liksom vid sophämtning, dasstömning och röjningar.

Tillgängligt på Häringe

Häringe är ett av Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden söder om Stockholm. Här finns längre och kortare vandringsleder genom naturreservatets ljusa och omväxlande landskap.

Vandringslederna är tillgängliga för både rullstolsburna och familjer med barnvagn. Genom den tillgänglighetsanpassade mulltoan som stiftelsen, tack vare projektpengarna, kunde bygga har området fått en välbehövlig service för alla besökare.
På Häringe finns också ett flertal bostäder som stiftelsen hyr ut. Fyra av dessa ska under projektets sista halvår förses med nya avloppsanläggningar istället för de gamla, utdömda anläggningarna. En viktig miljöinsats för de närbelägna havsvikarna.

Avlopp på Kalholmen

Stora Kalholmen är en liten ö i Träskö-Storö-arkipelagen i mellersta skärgården. Ön var Skärgårdsstiftelsens första markinköp 1962. Vandrarhemmet ligger högt uppe på en klippa med utsikt över den lilla runda naturhamnen.

Standarden på vandrarhemmet är enkel med utedass och inget rinnande vatten. Allt vatten som man förbrukar måste hämtas i en pump på gården. Men även om avloppet begränsas till vatten från matlagning, diskning och tvätt måste det renas. I projektet har vi under hösten 2013 installerat ett nytt enskilt avlopp, färdigt att tas i bruk sommaren 2014.

Lidö får kommunalt vatten och avlopp

Lidö i norra skärgården har en växlande historia med rötter från medeltiden. På 1600-talet byggde ”Resare-Bengt” Oxenstierna ett pampigt jaktslott som brändes av ryssarna 1719. På 1900-talet har det funnits en stor minkfarm på ön och på 1940-talet köpte Stockholms stad ön för att ge uttröttade husmödrar chans till rekreation.

I dag finns här Lidö värdshus och pensionat, ett vandrarhem och en gästhamn samt naturhamnen i Österhamn. Vatten och avloppssituationen är i dag otillfredsställande, vilket kommer att åtgärdas genom att Lidö ansluts till det kommunala VA-nätet. En sjöledning kommer att dras från fastlandet under vintern och våren 2014 och alla hus på ön kommer att anslutas. I samband med detta kommer en toatömningsstation att installeras i gästhamnen.

Säker el på Nåttarö

Till Nåttarö kommer varje sommar mängder av badsugna besökare. Ön är ett naturreservat och här finns ett vandrarhem, en stugby och en camping för den som vill stanna lite längre än bara en dag.

Stugorna uppfördes under den tid då Stockholms stad ägde ön. Staden förvärvade de första delarna av ön redan 1948, för att kunna erbjuda stockholmarna ett rekreationsområde för fritid och semester. I infrastrukturprojektet har vi bytt ut det tidigare mycket slitna el-nätet, samt grävt ner det. Åtgärden ger besöksanläggningarna en pålitlig och säker elförsörjning. Dessutom har Waxholmsbåtsbryggan rustats upp för att öka säkerheten.

Vatten till Riddersholm

Riddersholm är Skärgårdsstiftelsens stora fastlandsområde i den norra delen av skärgården. I reservatet finns vackra strövområden med en mångfald naturtyper.

Här finns också vandrarhem, camping och gästhamn. Inom infrastrukturprojektet kommer vandrarhemmet att anslutas till det kommunala vattnet under 2014.

Minskade utsläpp från Rånö

Rånö i Stockholms södra skärgård lockar med vacker natur och fina badstränder. Stugbyn ligger alldeles vid havet med en fantastisk utsikt över Mysingen. På ön finns också en krog, en liten handelsbod, en mindre camping samt skyddade naturhamnar.

Det vattennära läget för både stugbyn och de hus som stiftelsen äger och hyr ut, gör att behovet av välfungerande avlopp blir påtagligt. Inom projektet ska nya avloppsanläggningar installeras under vintern 2014 för stugbyn och seglarlägret samt två enfamiljshus.
Dessutom har en ny tillgänglighetsanpassad mulltoa byggts vid stugbyn och Waxholmsbåtsbryggan i Rånösundet har fått en förstärkt kantskoning.

Det kompletta utflyktsmålet Utö

Utö är en relativt stor ö som har något för alla. Utö värdshus med hotell och konferensmöjligheter är öppet året runt. Här finns också andra restauranger, vandrarhem, affär och café. På Utö bor cirka 200 personer året runt. Skärgårdsstiftelsen äger ett stort antal bostäder som hyrs ut både till fastboende och sommargäster.

Skärgårdsstiftelsen driver här ett vattenverk med avsaltning av Mysingens vatten samt ett stort avloppsreningsverk. Även på Utö är miljöåtgärderna inom projektet viktiga och här har två villor anslutits till reningsverket och i gästhamnen har två toatömningsstationer installerats.
Prästbacken, som leder från Gruvbryggan upp till värdshuset, har fått ny beläggning och nya avrinningskanter. Tidigare var vägen i mycket dåligt skick och bristen på avrinningsmöjligheter skapade problem vid regn eftersom vattnet istället letade sig in i hotellstugorna.

Ålö – en cykeltur från Utö

Ålö är förbundet med Utö genom en liten bro. Här finns fantastiska sandstränder och restaurang Båtshaket med den vackraste utsikt man kan tänka sig.

På Ålö äger Skärgårdsstiftelsen också ett flertal bostadshus som hyrs ut. Under vintern 2014 kommer tre hus att få nya avloppsanläggningar för att förhindra näringsläckage till Östersjön.

Äntligen rent vatten på Örskär

Örskär är det av Skärgårdsstiftelsens områden som ligger allra längst norrut. De gamla fyrvaktarbostäderna är i dag ett trevligt vandrarhem.

Vattnet i brunnen på Örskär var tidigare av dålig kvalitet. Det var missfärgat, smakade inte särskilt gott och vattenproverna visade att vattnet knappt var tjänligt. Inom projektets ram installerades en avsaltningsanläggning och värdshusvärden kunde äntligen servera rent vatten till sina gäster.
Dessutom har en avloppsanläggning anslutits till vandrarhemmet, vilket ger möjlighet att utöka restaurangverksamheten.