Utbildningsplats skärgården

Utbildningsplats skärgården syftar till att ge barn och unga ett pedagogiskt möte med naturen. Särskilt fokus läggs på att göra platsen tillgänglig för barn och unga med funktionsnedsättning och barn/unga med annat modersmål än svenska.

Målet med Utbildningsplats skärgården är att ge barn och ungdomar i Stockholms län bättre förutsättningar att upptäcka skärgårdsnaturen och de upplevelser och rekreation den kan ge. De lär känna sitt kulturarv och får kunskap om hur djur och naturliv fungerar i skärgårdsmiljö, liksom vikten av allemansrätt och miljömedvetenhet. Skärgårdsstiftelsen har flera platser i naturskön miljö med goda förutsättningar för utökad barn- och ungdomsverksamhet som vi vill utveckla och anpassa för ovan nämnda grupper. Projektet kommer även producera material/läromedel med lärarhandledning som är kopplat till läroplanen.