SmartPorts

Projektet SmartPorts syftar till att förbättra servicen för besökare i små gästhamnar, att bidra till lokal och regional utveckling samt att öka informationen kring små hamnar runt Östersjön.

Projektet innebär förbättrad service på Lidö och Arholma. På Arholma i form av färskvatten i borrad brunn och på Lidö byggs servicehus med WC, dusch och tvättmöjligheter.

Leadpartner: Estonian Small Harbour Development Center
Projektbudget: 65 000 € varav EU stödet omfattar 48 750 €

(For information in English, please see the project website smartports.net)