Young Voices (avslutat)

Genom Young Voices gav Skärgårdsstiftelsen barn och unga i skärgården en röst. Projektet skapade en grund för engagemang, påverkan och en levande skärgård!

Målet med projektet var att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga som bor i skärgården. Projektet syftade till att bevara en levande skärgård med plats för alla, stora som små. Young Voices var ett 2-årigt Interreg projekt i samarbete med SKUNK, skärgårdsungdomarnas intresseorganisation på Åland.

Slutrapport

Young Voices slutrapport
Disclaimer: The publication reflects the author’s views and the Managing Authority cannot be held liable for the information published by the project partners.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev 1
Nyhetsbrev 2

Presentationsfilmer