Upphandlingar

Skärgårdsstiftelsens leverantörer och entreprenörer skall ha tillräcklig erfarenhet att genomföra de uppdrag som stiftelsen avser att handla upp. Erfarenhet av uppdrag i skärgårdsmiljö är inget krav, men en fördel.

Stiftelsens geografiska områden är i huvudsak belägna på öar som saknar bro eller bilfärja. Detta faktum gör att entreprenörer själva måste lösa transportfrågan för material och folk ut till arbetsplatserna. I vissa fall finns möjligheter att nyttja Waxholmsbolaget eller taxibåtar. Men normalt är övernattning på arbetsplatsen att rekommendera. Då våra anläggningsarrendatorer inte gärna vill bli störda av byggnadsarbeten under den korta högsäsongen är våra krav vanligen att arbeten på anläggningarna skall utföras i första hand under vår eller höst.

Krav på anbudsgivare

Anbudsgivarens ekonomi ska vara i ordning. Anbud från anbudsgivare som inte betalt sociala avgifter och skatter, samt där det saknas relevant försäkring kommer att förkastas.

Aktuella upphandlingar

Ramentreprenörer sökes