Ramentreprenörer sökes

Anbudsförfrågan rörande ramavtal för de kommande 4 åren (2+1+1) (2017-2020) inom områdena:

  • Byggarbeten
  • Mark och Anläggningsarbeten
  • Målning
  • VVS
  • El

www.tendsign.com

Avtalen vänder sig till företag med en årlig omsättning om minst 1 Mkr för utförande av underhålls-, reparations och mindre ombyggnadsarbeten inom respektive region. Avrop upp till 250 000 kronor sker enligt rangordning till tre leverantörer. Behov över detta belopp sker via ett andra konkurrensförfarande, då med ytterligare två ramavtalade entreprenörer.

Ramavtal upprättas inom respektive område för varje region, Norra skärgården, Mellanskärgården, Södra öar samt Södra fastlandet med Landsort. Lämnas avtal för flera regioner summeras omsättningskravet på anbudslämnaren region för region och område för område.

Välkommen till informationsmöte

Den 26 januari kommer vi hålla en information och frågestund på Skärgårdsstiftelsens kansli på Skeppsholmen. Vi informerar om tillvägagångssätt för att kunna deltaga i anbudsförfrågan samt  svarar på frågor.

Inbjudan

Upphandlingsansvarig
leif.stenman@fasticon.se
070-520 98 17