Kultur och historia

Yttersta utposterna

Öarna finns omskrivna i 1200-talets seglingsbeskrivning och på båda öarna finns bötesberg där vårdkasar tändes när fienden nalkades. De var de yttersta utsiktsposterna och måste ha krävt vakthållning vilket kan tyda på att det redan på 1200-talet fanns befolkning här.

Svåra rysshärjningar

Under 1600-talet ägdes de flesta av hemmanen på de båda öarna av riksrådet Erik Flemming. Samme Flemming byggde på 1670-talet säteriet på Rånö. Rysshärjningarna under 1719 drabbade dessa öar svårt då de hela tiden låg i stridszonen. Senare under 1700-talet förvärvades öarna av ryttmästare Reutersköld och i början av 1800-talet köptes de av Utö gruvbolag. Stockholms stad köpte Rånö 1949 och Ålö 1964. 1998 övergick öarna till Skärgårdsstiftelsen.

Lada på Rånö, Ängsholmen

Några av stiftelsens äldre bodar och båthus varav en lada på Ängsholmen har fortfarande kvar en taktäckning av vass. Sådana taktyper bibehålls och nyläggs efter gammalt mönster. På så vis bidrar stiftelsen till att hålla igång gamla hantverkstraditioner. Ett vasstak kan hålla i hela 50 år. På nocken läggs halm som bör fyllas på var femte år.