Natur

Sand, hällar och tallskog

Så gott som hela Rånö består av hällmarker, sand och tallskog. Direkt norr om Rånö ligger Ängsholmen, som till skillnad från huvudön är betydligt frodigare. Få öar i skärgården har så gott om gamla ekar som Rånö Ängsholme. Lövområdena hyser ett rikt fågelliv. Den sällsynta sommargyllingen är bl a påträffad flera gånger. I Ängsholmens lundmiljöer växer smånunneört, sårläka, tandrot, spenört och vårärt.

Blommande Ålö

Kalkhällarna på Ålö, främst kring gården, tillhör de blomrikaste i hela skärgården. Under sommaren formligen sprakar hällarna i alla tänkbara färger. Då blommar styvmorsviol, blodnäva, krissla, axveronika, brudsporre, vit fetknopp och vildlin, men också sällsyntare arter som murruta, blåmunkar och grusslok. Under högsommaren kan man med lite tur få se den stora vita apollofjärilen flyga över kalkklipporna.

Ovanliga sanddyner

En annan av öns speciella miljöer är sandområdena, framför allt Storsand. Det är en vacker, hästskoformad bukt med sandstrand. Invid stranden finns det för skärgården ovanligt höga sanddyner. Det finns en hel del gammal skog kvar på Ålö. De höglänta partierna består av hällmarker, medan det söder om Ålö gård finns flacka partier mellan branta klippbranter. De äldsta tallarna växer vid Kasthålsudd och är över 300 år. Vid bergets södra sida, som vetter mot alkärret vid Tymarsviken, finns en rasbrant med väldiga block som bildar små grottor.

Både kring Rånö gård och Ålö gård bedrivs ett aktivt jordbruk och öarnas landskap hålls öppet med hjälp av biffkor och får, och för Ålös del även hästar.

På Ålös östra sida finns små men mycket fina stränder.