Kultur och historia

Okänd historia med koppling till Gillinge

Mycket kring Biskopsös kulturhistoria är okänt. Man vet att vattnen söder om Biskopsö var kända som fiskrika. Hamnhålet mellan Byttan och Finnskär var ett bra hamnläge. På en karta från 1709 redovisas åtta bodar på Byttan och två på Finnskär. Fisket skatteköptes 1859 av det närbelägna Gillinge hemman tillsammans med Norsten. Öns ängsmarker utnyttjades tidigare för slåtter av hemmanet på Gillinge. Genom att Biskopsö nu är naturreservat ges det möjligheter att genom röjning och slåtter återskapa några av de forna ängsmarkerna.

Ny epok med sommarnöje

I början av 1900-talet började en ny epok i skärgården. Affärsmän, grosshandlare och konstnärer från staden sökte sig ut i skärgården för sommarnöje och jakt. Biskopsöarkipelagen såldes av gillingeborna till guldsmeden Jean Jeansson. Ögruppen övertogs sedermera av bankdirektören Carl Frisk, som i sin tur sålde till Marcus Wallenberg. Vid hans bortgång bildades ”Biskopsö-stiftelsen” som nu äger ögruppen. År 1917 uppfördes två stugor på Biskopsö och sedan dess har det funnits bofast befolkning på ön.