Kultur och historia

Finska skutor och Rönström

Namnet Finnhamn kommer ifrån den tid då finska skutor på väg till och från Stockholm lade till här. På 1910-talet lät kolhandlare Wilhelm Rönström uppföra ett pampigt sommarhus på ön Stora Jolpan. Huset syntes vida omkring, då inga träd skymde byggnaden på den tiden. Idag är Utsikten vandrarhem. Arkitekt var Ernst Stenhammar som ritat många ståtliga hus i skärgården, t ex den stora jugendvillan på Grinda och Thielska villan på Fjärdlång och i Stockholm bland annat Grand Hotel.

Första ”rekreationsreservatet”

1943 köptes öarna av Stockholms stad, vilket då blev det första ”rekreationsreservatet” som staden enligt planerna skulle rädda undan den privata exploateringen. Sedan 1998 har Finnhamn tillhört Skärgårdsstiftelsen och Kålgårdsön överlämnades 2002.