Res till Gällnö

Skärgårdsbåt

Reguljärtrafik med Waxholmsbolaget från Stockholm.
Trafikeras även av Cinderella från Stockholm delar av året.
Waxholmsbolaget
Cinderellabåtarna

Buss

SL buss till Sollenkroka eller Boda på Värmdö, vidare med reguljärbåt vissa tider.
Stockholms Lokaltrafik