Tillgänglighet

Parkering

Reserverade platser för handikappfordon intill restaurang Gålö Havsbad.

WC och skärgårdsmaja

Kursgården är tillgänglig via ramp och har handikapptoalett. Även campingplatsens servicebyggnad har handikapptoalett. Vid informationsplatsen Stegsholm och vid Gålö Havsbad finns skärgårdsmajor som är handikappanpassade.

Fiskebrygga

En fiskebrygga tillgänglig för rörelsehindrade finns vid Apelviksudd. En handikappsanpassad TC finns i närheten.