Res till Hälsingholmarna

Res till Hälsingholmarna

Ingen reguljärtrafik

Hälsingholmarna ligger 1,3 mil / 7 sjömil från närmaste fastlandsförbindelse och saknar reguljär båttrafik.