Kultur och historia

Gamla bosättningar

Både vid Häringe och Hammersta finns rester efter tidiga bosättningar i form av järnåldersgravfält. Vid Häringe finns också en runsten och nära stranden väster om slottet ligger troligen resterna av en medeltida anläggning.

Prominent proviniens

Omkring år 1500 ägdes Häringe av Sten Sture d ä. Det brändes ned år 1501 av unionskungen Hans. Från ätten Sture gick Häringe vidare till Gustav Vasa och kom genom arv i Gustav II Adolfs ägo. Genom en bytesaffär hamnade sedan gården 1628 i fältmarskalk Gustaf Horns ägo, som uppförde en manbyggnad i holländsk senrenässans. Sitt nuvarande utseende fick Häringe genom en ombyggnad på 1770-talet.

På 1900-talet har Häringe ägts av bl a Torsten Kreuger och Axel Wenner-Gren. Hammersta var säteri redan på medeltiden och på ägorna finns ruinen efter en medeltida anläggning med kraftiga stenmurar. Av säteriets mangård kvarstår idag två flyglar efter att manbyggnaden, som ursprungligen var från 1680-talet, rivits 1972. 1998 övergick egendomen till Skärgårdsstiftelsen.