Natur

Ädellövskog och utsikt

Här finns ett rikt växt- och djurliv. Ädellövskogen i området utgör en av de botaniskt rikaste lokalerna på Södertörn. Det ljusa, omväxlande landskapet är fint för strövtåg och vid Häringenäs är utsikten vidsträckt både mot skärgården och inåt land.

Jätteekar

I reservatet finns ett stort antal jätteekar som är mycket speciella. Fågellivet är rikt och vår och höst kan stora skaror änder och svanar rasta i vikarna och sunden. Detta brukar locka till sig havsörnar, som ofta patrullerar över området. Kring slotten syns ofta fladdermöss under sommarnätterna.

I ädellövskogarna växer en mycket välutvecklad lundflora, bl a med sällsynta lundgräs, t ex skogskorn, storgröe, lundslok och strävlosta. Här finns också vildväxande murgröna och den mycket sällsynta svampen svart hjorttryffel. Muskån, vid Hammersta, är lekplats för bl a havsöring, ål och id.