Res till Häringe-Hammersta

Buss

Pendeltåg från Stockholm till Västerhaninge, vidare med SL buss till Häringe grindar resp Hammersta.
Stockholms Lokaltrafik

Bil

Nynäsvägen väg 73 går förbi reservatet. Sväng av mot Landfjärden.