Tillgänglighet

Vägar

Delar av Häringe och Hammersta har god vägstandard med bra tillgänglighet för rullstolar och barnvagnar.