Hänsynsområde

Huvudskär är ett hänsynsområde, av Sveriges tio hänsynsområden finns det två i Stockholms skärgård, på Stora Nassa och hos oss på Huvudskär. Allemansrätt och naturreservatsregler gäller som vanligt men hänsynsområdet har ytterligare skydd. Mer information finns hos Länsstyrelsen.

Tänk på att:

  • Håll låg fart, högst 5 knop
  • Undvik att orsaka svall för förtöjda båtar eller badande
  • Använd motorn så lite som möjligt och undvika tomgångskörning
  • Kör inte jolle med utombordsmotor i onödan
  • Undvik bullrande eller på annat sätt störande vattenlek
  • Dämpa musik och prat
  • Släpp inte ut toalettavfall (gäller överallt)