Kultur och historia

Fiskeplats sen 1400-talet

Det var fisken, som lockade ut folk bland skären, och kring grund och bådor runt Huvudskär fanns rikligt av främst strömming och torsk. Fiske så här långt ut krävde att man stannade en tid på skäret. Så småningom uppstod enkla bostäder, och man vande sig vid att följa vissa regler och lagar. Dessa har blivit bevarade i en ofta citerad hamnstadga, som utfärdades just på Huvudskär så tidigt som Bartholomeidagen år 1450.

Rysshärjat 1719

Fiskerätten vid Huvudskär kom sedan att höra under Tyresö, men några räkenskaper är inte bevarade. Av andra källor framgår dock att fisket fortfor att drivas. Man fann t.o.m anledning att 1646 uppföra ett litet kapell, som först torde ha stått på Ålandsskär men senare flyttades till Lökskär. Hela fiskeplatsen ödelades totalt 1719 av ryssarna. Men den återuppbyggdes liksom kapellet. Under 1800-talet började en ny epok, då Huvudskär blev fyrplats med tull- och lotspersonal, som bodde där året runt i nyuppförda stora hus, utöver alla stugor, som hukade i skrevorna. 1942 försvann lotsstationen, och 1972 förvärvades ögruppen utom Ålandsskär av Skärgårdsstiftelsen. Den 1 januari 2014 förvärvades även Ålandsskär genom ett markbyte med Fortifikationsverket.