Natur

Nästan 200 öar
Huvudskärsreservatet sträcker sig över en vid vattenyta och räknar nära 200 öar och kobbar, från det halvkilometerstora Lökskär till små, nakna klippor, som nätt och jämnt höjer sig över vattnet. Så särskilt mycket löst material har is och vågor inte lämnat kvar, men i skrevor och på de större öarna finns sparsamt underlag för en typisk utskärsvegetation. I fuktiga sänkor finns små ”torvmossar” med vitskimrande ängsull och enstaka andra härdiga arter. Ett rikt fågelliv fyller luft och vatten med rörelse och ljud, skiftande efter dygnsrytm och årstid.