Kultur och historia

Här har tiden stått stilla

Redan på 1300-talet nämns Idö tillsammans med Lidö i skriftkällorna, och i slutet av 1500-talet namnges de första bofasta. 1630 fanns på Idö ca 12 personer, 4 hästar, 12 kor, 18 får, 5 getter och ett svin. Vid rysshärjningarna 1719 brändes öns gårdar ner. Så småningom återuppbygdes de och i mitten av 1700-talet hade gårdarna utökats till fyra. Först vid det laga skiftet 1897 blir idöborna självägande. Antalet familjer har varierat från två till fyra under åren. Deras näring har kommit från fiske, odling och boskap. Under 1970-talet köpte Skärgårdsstiftelsen delar av ön, och 1988 står stiftelsen som ägare till hela ön. Idö har undgått 1900-talets moderniseringar. På ön saknas el, rinnande vatten och anlagda vägar.