Natur

Ett riktigt vackert kulturlandskap

På Idö upplever man karg utskärgård, skogar och hällmarker i nära förening med fiskeböndernas odlingar. Landskapet genomkorsas av hundraåriga stigar som vindlar sig mellan idylliska ängsmarker, lummiga kärr och täta barrskogar. I anslutning till bebyggelsen öppnar sig odlingsmarker och partier med lundartad lövskog som hålls öppna av betesdjur som förts hit med färja från Arholma. Gärdena på ön har än idag kvar sina gamla namn som Sjöängen och Per-Ersåkern. I anslutning till gärderna finns det rikligt med yngre och äldre hamlade askar, liksom flera större rösen vilka vittnar om äldre tiders odlargärning.

Orkidéer och fåglar

Ön bjuder på ett rikt fågelliv och ett stort bestånd av orkidéer som Adam och Eva, Sankt Pers nycklar, Jungfru Marie nycklar och Johannesnycklar (samtliga fridlysta). Havsörn och fiskgjuse syns ofta sväva förbi och på fladen ligger vigg, alfågel och storskrak. Längre in mot land kan man se kungsfågel och spillkråka. På ön finns också rådjur, räv och grävling.

Idöfladen är en väl skyddad ankringsvik i sydväst. Norr om Idö ligger Idskär med ett rikt inslag av idegranar. Där finns också ett av Sveriges bestånd av mindre stinksvamp.