Natur

Ovanliga sandstränder

Ön är främst tallskogsbevuxen men runt Järflotta gård mitt på ön finns öppna odlingsmarker med angränsande hagmarker och blandskogar. Sandplager är ovanliga i Stockholms skärgård men i detta område finns stora sandområden. De härstammar från ett tillfälligt stillestånd under inlandsisens avsmältning mellan 8900–8300 fKr. Till reservatet hör också Viksten och Gunnarstenarna, vackra klippöar med ett rikt fågelliv.

Gunnarstenarna är därför fågelskyddsområde och landstigning är inte tillåten under tiden 1 april–31 juli. Inom fågelskyddsområdet finns bl a labb, tordmule och tobisgrissla.